"Stier"-verktøyet er et veldig kraftig og ofte brukt verktøy i GIMP som lar deg tegne rette linjer og kurver for en rekke bruksområder.

I denne opplæringen skal jeg vise deg hvordan du tilpasser banene dine ved å flytte, legge til eller slette banenoder – også kjent som ankerpunkter.

Innholdsfortegnelse

Opprett og velg din bane

For det første, la oss lage en bane rundt teksten i komposisjonen som er avbildet ovenfor for å demonstrere disse funksjonene til baneverktøyet. Jeg kan gjøre dette ved å høyreklikke på laget eller laggruppen min (rød pil i bildet ovenfor), og deretter velge "Alfa til valg" (gul pil).

Deretter klikker du på "Velg til bane"-ikonet nederst i "Stier"-dialogen (rød pil i bildet ovenfor). Dette vil tegne en bane i form av utvalget du nettopp opprettet. Trykk ctrl+shift+a for å fjerne markeringen, og trykk deretter på "vis/skjul"-ikonet ved siden av banen du nettopp tegnet for å gjøre den synlig (gul pil i bildet over). Du skal nå se en rød linje rundt teksten eller objektet – dette er banen.

Med vår bane tegnet, må vi nå gjøre nodene på banen vår synlige slik at vi kan redigere dem.

For å oppnå dette, ta tak i "Bier"-verktøyet (også kjent som "Penn"-verktøyet) fra verktøykassen (gul pil i bildet ovenfor) eller bruk "b"-snarveistasten på tastaturet. Deretter, med baneverktøyet ditt aktivt, klikk på banen du tegnet i forrige trinn (blå pil). Du vil nå se alle nodene langs banen din, som vises som sirkler langs hver bane.

Flytt noder på en bane i GIMP

For å flytte en node på en bane, mens baneverktøyet fortsatt er aktivt, klikker du ganske enkelt på noden du vil flytte og drar den til en ny plassering (gul pil i bildet ovenfor). Den valgte noden vil vises som en hul sirkel (aka ingen fylling, bare et slag rundt den ytre kanten av noden). Du vil også se håndtak som vises på hver side av noden hvis noden er på en kurve.

Slett noder på en bane i GIMP

For å slette en node langs en bane, klikk på noden du vil slette og trykk på "backspace"-tasten på tastaturet. (Merk: "Delete"-tasten er en separat tast på tastaturet ditt - Delete-tasten vil ikke slette noder på en bane. Du må bruke tilbaketasten.). For å slette flere noder samtidig, hold nede shift-tasten mens du klikker på nodene du vil slette. Når alle nodene dine er valgt (gul pil i bildet ovenfor), trykker du på tilbaketasten på tastaturet.

Hvis nodene du sletter er langs en rett linje, vil linjen forbli intakt. Men hvis nodene du sletter er langs en kurve (som i bildet ovenfor – indikert med den gule pilen), vil kurven justeres for å passe inn i de gjenværende nodene (gul pil på høyre side av bildet).

Legg til noder på en bane i GIMP

For å legge til en node til en bane i GIMP, sørg for at Paths-verktøyet fortsatt er det aktive verktøyet og hold det over linjesegmentet der du vil legge til noden. Hold ctrl-tasten og klikk på linjesegmentet der du vil legge til noden (gul pil i bildet ovenfor). Merk: når du holder ctrl-tasten, vil musepekeren ha verktøysymbolet Baner med et lite "+"-tegn rett over når du holder musen over et linjestykke.

Så, som du kan se, er det veldig enkelt å flytte, legge til og slette noder for en bane i GIMP! Det var alt for denne opplæringen. Du kan sjekk ut andre GIMP-veiledninger på nettstedet mitt ved å klikke på denne koblingen. Du kan også melde deg på min bestselgende GIMP 2.10 Masterclass på Udemy.